• Yapı ile ilgili adres, ada-parsel, UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) kodu gibi genel bilgiler,
 • Belgenin veriliş ve geçerlilik tarihi,
 • Yapının A ile G arasında değişen genel enerji performans ve sera gazı emisyon sınıfı,
 • Yapının yenilenebilir enerji kullanım oranı
 • Yapının ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin birincil (kWh/yıl) ve birim alan başına (kWh/m2.yıl) olarak yıllık enerji tüketim değerleri ve sınıfları,
 • Yapı ile ilgili kat adedi, kat yüksekliği, toplam yapı alanı, iklimlendirilen alan gibi genel bilgiler,
 • Yapı dış kabuğunda en çok kullanılan yapı bileşenleri
 • Yapının mekanik sistemleri ile ilgili genel bilgiler,
 • Enerji Kimlik Belgesi numarası

 • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna istinaden çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, istisnalar hariç tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Aşağıda belirtilen binalar dışında kalan başta konut amaçlı binalar olmak üzere tüm yapılarda Enerji Kimlik Belgesi alımı zorunludur.

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
 • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
 • Seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar.

Mevcut binalarda belediyelerden alınacak Mimari Proje ve Yapı Ruhsatı yeterli olurken iskan aşamasındaki yeni binalarda aşağıdaki evraklar gereklidir.

 • Mimari Proje,
 • Isı Yalıtım Raporu,
 • Mekanik Proje,
 • Elektrik Projesi,
 • Yapı Ruhsatı,

 • Yeni bina olarak adlandırılan 2011 yılı sonrası ruhsat tarihli yapılarda enerji performans ve sera gazı emisyon sınıfının C olması zorunluluğu vardır.
 • Mevcut bina olarak adlandırılan 2011 yılı öncesi ruhsat tarihli yapılarda enerji performans ve sera gazı emisyon sınıfı, A ile G arasında değişen bir değere sahip olabilir.

 • Enerji Kimlik Belgesi yasal olarak alınması zorunlu olan resmi bir belgedir.
 • 10 yıllık bir geçerlilik süresi vardır.
 • Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapıların veya yapılardaki bağımsız bölümlerin alımı, satımı veya kiralanması işlemlerinin yapılamayacağı, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı BEP yönetmelik hükümlerinde açıkça belirtilmiştir.

 • Enerji Kimlik Belgesi fiyatlandırılmasında yapının türü, cinsi önemli bir etkendir.
 • Bağımsız bölümü olan (Apartman gibi) yapılarda, bağımsız bölüm (Daire, Dükkan) sayısına göre fiyatlandırma yapılırken, Müstakil konut, İdari bina gibi yapılarda inşaat alanı başına m2 olarak fiyatlandırma yapılmaktadır.
 • Fiyatlar sabit olmayıp yapının bağımsız bölüm sayısına veya yapının kompleks olup olmamasına göre değişkenlik arz etmektedir.