Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa istinaden çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine (BEP) göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ile enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren resmi bir belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi İle Ne Yapılır?

Enerji Kimlik Belgesi firmalar tarafından 3 sayfa 2 suret olarak kaşeli imzalı olarak yapı sahibi/yöneticisine teslim edilir. Yapı sahibi/yöneticisi bir suretini, binanın giriş bölümünde görülebilir yere asarken diğer suretini dosyasında saklar.

Yapının ya da yapıda bulunan bağımsız bölümlerin alım satım işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi tapu dairesinde ibraz edilir. Satıcı, Enerji Kimlik Belgesinden bir suret alıcıya vermekle yükümlüdür.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Enerji Kimlik Belgesi BepTR yazılım programı 2. versiyonu ile bilgisayar ortamında hazırlanır. Projelendirme çalışmalarına başlamadan önce yapının ruhsat ve genel bilgileri programa girilir. Daha sonra ısıtma, sıcak su, soğutma ve havalandırma sistem verileri programa aktarılır. Sistem veri girişleri tamamlandıktan sonra binanın mimari projesine uygun çizimi yapılır yada autocad ortamından dfx dosyası olarak programa aktarılır. . Yapının duvar, döşeme, çatı, pencere ve kapı gibi bileşenlerinin bilgileri ile aydınlatma bilgileri de yapılan çizim üzerinde projeye işlendikten sonra yapının üç boyutlu görüntüsü alınır hale gelir. Proje kontrolleri yapıldıktan sonra internet ortamında proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına gönderilir. Proje verilerinde sorun yoksa sistem Enerji Kimlik Belgesini otomatik olarak onaylar.

Hemen Teklif Al, İndirimlerden Faydalan

Firmamızdan hemen teklif alabilir, en uygun fiyatlara enerji kimlik belgenizi alabilirsiniz.